Koncoročný výlet 2B, 2C

Naši druháci si posledný týždeň školy spestrili zaujímavými aktivitami. Počas uplynulých dní navštívili Malokarpatské múzeum v Pezinku, v ktorom spoznali prácu vinárov v minulosti, vybláznili sa vo Vodárenskom múzeu, či dokonca stihli divadelné predstavenie Malá morská víla v Radošinskom naivnom divadle.