Okresné kolo matematickej olympiády

Dňa 24.1. 2024 sa naši žiaci  – Patrícia Zajacová z 5.B triedy a Lukáš Bulla z 5.C triedy  –  a dňa 3.4. 2024 -Hanka Palušová zo 6.B triedy, Filip Keseli zo 7.D triedy a Antonín Šulovský zo 7.D triedy – na  základe výberu Okresnou komisiou matematickej olympiády, ktorá posudzovala výsledky domáceho kola, zúčastnili  okresného kola tejto náročnej matematickej súťaže.  

Paťka  Zajacová a Lukáš Bulla sa tohto typu  súťaže, ako piataci, zúčastnili po prvý krát a hneď sa stali úspešnými riešiteľmi.

Naši siedmaci, Filip Keseli a Tony Šulovský, sa ocitli medzi najlepšími úspešnými riešiteľmiod 1. miesta delili Filipa len 4 body a Tonyho, dokonca, len 1 bod!

 Najviac sa darilo našej šiestačke Hanke Palušovej, ktorej sa podarilo vybojovať v obrovskej konkurencii neuveriteľné 2.miesto!

 Srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a želáme veľa úspechov v budúcnosti