Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Tohtoročné prázdniny opäť akosi rýchlo ubehli a tak sa v pondelok 4. septembra 2023 uskutočnilo zahájenie školského roka 2023/2024. Pedagogický kolektív a zároveň aj nepedagogickí zamestnanci starostlivo pripravili a vyzdobili priestory a areál školy tak, aby nový školský rok mohol v príjemnej atmosfére začať. Slávnostné zahájenie školského roka prebehlo od 9 hod. na ihrisku v areáli školy s prejavmi i kultúrnym programom. Radosť sme pripravili aj prváčikom a ich rodičom, ktorých sme povzbudili potleskom a príchodom cez koridor starších žiakov. Od tejto chvíle sa prváčikom začali venovať učitelia, a tým sa začala nová významná etapa ich života. Všetkým žiakom prajeme veľa zdravia, pozitívnej energie a úspešné zvládnutie nového školského roka.