Krúžky

Ak sa cítiš nadaný na niektorý zo športov, chtivý po vyšších vedomostiach, chceš si zlepšiť kondíciu, alebo proste iba robiť niečo pre svoje telo či ducha, na našej škole sa môžeš zapísať do týchto krúžkov.

Florbal

štvrtok 16.00 h – 17:00 h

Šport.škola Galaktikos, galaktikos2012@gmail.com

Tenis

streda 6 vyučovacia hodina

Gymnastika

pondelok a stredu
15:00 h – 16:00 h / 17:00 h

Futbal

utorok a štvrtok 6 vyučovaciu hodinu,
štvrtok 13:55 h – 14:40 h

Pohybové hry

pondelok 6 vyučovacia hodina

Šach

štvrtok 14:00 h – 15:00 h
a 15:00 h – 16:00 h

Divadelný krúžok

utorok 14:00 h – 15:30 h
a 15:30 h – 17:00 h

p. Lukáš Jurko, nevadiskola@gmail.com

Geografický

2. st. ZŠ, utorok 13:55 h – 14:40 h

Enviro krúžok

v rámci ŠKD

Formula

Projekt Greenpower,
vybraní žiaci 6. ročníka