Návšteva zábavného vedeckého centra Aurelium

Dňa 4.10. 2022 triedy 3.B a 3.C navštívili vedecko- zážitkové centrum Aurelium. Počas návštevy si žiaci vypočuli pár slov o technike a vedeckých objavoch, pozreli si laserovú show a  vyskúšali si niektoré vedecké objavy. Skúšali ako funguje statická elektrina, ako sa vyrába elektrina pohybom, ako funguje motor. V časti o optike sa zahrali so svetlom a farbami, riadili dron. Žiaci si odniesli veľa zážitkov, vyskúšali si rôzne pokusy a oboznámili sa s fungovaním rôznych mechanizmov a princípov fungovania fyzikálnych javov. Vedecké centrum je príkladom toho, ako sa poznatky z predmetov ako fyzika a chémia učia hrou a zábavou.