Vianočná akadémia

Vianočná akadémia sa tento školský rok nečakane uskutočnila v telocvični dňa 14.12. 2023, čo umocnilo a spestrilo predvianočnú atmosféru v priestoroch našej školy. Pestrý program tradičnej Vianočnej akadémie za pomoci pedagógov si spolu pripravili druháci a tretiaci. Hodiny strávené nacvičovaním, učením sa svojho textu, tanca, či skladby deti predviedli a všetkým ukázali, že v našej škole sa okrem odratúvania posledných minút do zvončeka dejú celkom tvorivé a zaujímavé aktivity. Vystúpenie žiakov bolo veselé, hravé a farebné s dávkou nápaditosti, za ktorým stáli dni náročnej a vytrvalej práce. Pretože vieme, že nič tak nepoteší rodičov a starých rodičov ako krásne zimné vystúpenie detí. Dúfame, že sa im spoločne podarilo rozohriať srdcia divákov a pripomenúť si, že Vianoce sú o láske a radosti. Všetkým deťom patrí obdiv za to, aké výkony podali vo svojich vystúpeniach. Odmenou pre nich bol potlesk rodičov a úsmevy na tvárach ich najbližších.