Bosonohá olympiáda

Bosonohá olympiáda pre zdravé nôžky a telo. Dňa 3. júna 2022 deti bosky zdolali 11 stanovíšť, kde napodobňovali rôzne zvieratká. Na každom stanovišti ich čakal príbeh s úlohou, ktorú ak zvládli, dostali pečiatku. Na záver olympiády boli deti odmenené medailou, diplomom a cenou za úspešné zvládnutie olympiády.