Čitateľský oriešok

Každoročne sa zapájame do literárno-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok organizovanej spoločnosťou Raabe a nie je tomu inak aj tento školský rok 2022/23. S literárnymi textami sa popasovali žiaci 3.C. Zároveň si pripravili svoj vlastný kreslený príbeh, v ktorom prepojili hlavné postavy z obidvoch literárnych textov  „Letokruhy“ a „Prekazená prechádzka“.