Čitateľský oriešok 10

Naši šikovní žiaci z 2.C, 3.C, 3.B a 4.C sa zapojili do Čitateľského orieška 10, celoslovenskej súťaže pre žiakov 1.- 4. ročníka základných škôl. Ich nadšenie a kreativita nás ohromili. Naši žiaci sa pustili do čítania veselých príbehov a najmä štvrtáci ukázali, že majú skvelé porozumenie textu. Zodpovedali jednoduché aj zložitejšie otázky s ľahkosťou. Najviac ich zaujala otázka, v ktorej mali zodpovedať, ktorými štátmi preteká rieka Dunaj a kam ústi. Uvedomili si, že v otázke nie je zadané, či majú počítať aj štáty, medzi ktorými tvorí rieka Dunaj hranicu, teda tie štáty, ktorých sa len dotýka 😉 Potom prišla na rad ich umelecká stránka. Vymysleli spoločné dobrodružstvo pre postavičky z oboch príbehov a nakreslili ho na jeden výkres. Ich fantázia a obrazotvornosť nás úplne dostala. Poslali sme do súťaže štyri zásielky za štyri triedy. Tešíme sa na spätnú odozvu na FB Raabe ku koncu šk.roka 2023/24, kde na zverejnené práce žiakov môže ktokoľvek hlasovať. A zároveň bude práce posudzovať aj odborná porota. Držíme im palce.