Deň narcisov

Na deň narcisov sa aj vďaka Vám podarilo  našim žiakom vyzbierať krásnu sumu 978  eur. Predbežný výsledok zbierky za celú Bratislavu sa odhaduje na sumu 244 000 eur.

Ďakujeme za podporu.