Deň Zeme Siedmaci pre štvrtákov

Žiaci 7.B triedy, ktorí navštevujú chemický krúžok, uskutočnili workshop/seminár pre žiakov 4.B, ktorý sa konal 18.4. 2023 v rámci tematického vyučovania pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.). Hodina bola prínosná pre všetkých.  Siedmaci si vyskúšali svoj pokus a znalosti prezentovať mladším žiakom, spoločne kooperovať medzi sebou a vzájomne si pomôcť pri realizácii jednotlivých pokusov, reagovať na záujem a otázky zo strany mladších žiakov, zapojiť ich do realizácie pokusu a viesť ich pri jeho uskutočnení. Pri rozhovore so žiakmi, ktorý sa zúčastnili tejto zážitkovej hodiny, bolo vidieť, že ich hodina bavila a splnila očakávania.