DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V čase 11:35 – 12:00 hod. by sme si vás  v krátkosti dovolili informovať a osobne vám predstaviť našu školu (vestibul budova A). Teší sa na vás pani koordinátorka pre vzdelanie, vedúca ŠKD a tajomníčka našej školy v Devíne.

Dvere máme otvorené v týchto triedach ZŠ: