Mobilné dopravné ihrisko

Naši žiaci z I. stupňa strávili dva pútavé dni 20.5. a 6.6. 2024 na mobilnom dopravnom ihrisku, kde sa zúčastnili didaktických hier zameraných na dodržiavanie základných pravidiel pre chodcov a cyklistov v cestnej premávke. Tieto aktivity im pomohli rozvíjať a obohacovať ich vedomosti, ktoré nadobudli nielen v škole, ale aj v rodinnom prostredí. Žiaci si vyskúšali, ako správne prechádzať po chodníku a priechode pre chodcov so svetelnou signalizáciou. Tieto simulované situácie im umožnili precvičiť si správne postupy a zlepšiť svoje schopnosti. Celý deň bol nielen poučný, ale aj zábavný. Žiaci si užili aktívneho dňa a získali nové skúsenosti, ktoré im pomôžu pri ich každodenných cestách.