Fotenie škôlkarov

V našej materskej škole prebehlo fotenie škôlkarov.

Veľkonočné alebo škôlkarské foto: 14€

10×15 – 2ks
13×18 – 4 ks

Predškoláci: 15€

10×15 – 2ks
13×18 – 4 ks