Beseda so spisovateľkou Annou Kittelovou Gürtlerovou

Pri príležitosti Marca – mesiaca kníh a Medzinárodného dňa detskej knihy našu školu začiatkom apríla poctila návštevou (ne)známa pani spisovateľka, Anna Kittel Gürtlerová. Vo štvrtok 4. apríla 2024 mali naši druháci, tretiaci, šiestaci a siedmaci možnosť ju spoznať.

Pani spisovateľka žiakom veselými historkami poprezrádzala zaujímavosti zo svojho života či odpovedala na ich zvedavé otázky. Na záver besedy si pripravila pre žiakov zaujímavú aktivitu. Žiaci jej mali nadiktovať ľubovoľné slová a v priebehu pár minút z nich vytvorila originálne básne.

Ozaj, možno o tom neviete, no aj medzi našimi žiakmi sedia budúci spisovatelia či spisovateľky. Vraj už dáke riadky poniektorí napísali…