The Boomwhacker Challenge Week

Počas druhého februárového týždňa prebiehal na hodinách hudobnej výchovy “The Boomwhacker Challenge Week“. Hrali sme na naladených tubách, pričom rytmická jednotnosť triedy viedla k živému prevedeniu skladby 🙂