iBobor 2023

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras. Tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach a v slovenčine poznáme pod názvom Informatický bobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
Začiatkom novembra prebiehala súťaž iBobor aj na našej škole. Žiaci z celého Slovenska boli rozdelení do kategórií podľa ročníkov. V ročníku 2023/2024 sa zapojilo 129 965 žiakov. Žiaci našej školy získali skvelé umiestenie v popredných miestach a toto sú prví traja z každej kategórie:

Bobrík:

  1. Patrícia Zajacová
  2. Elena Giargia
  3. Gabriela Maruščáková

Benjamín:

  1. Antonín Šulovský
  2. TT
  3. Alexandra Országhová
Kadet:
  1. Anna Pietrzyková
  2. Dominik Sarkocy
  3. Simona Šillerová
Všetkým ďakujeme za aktívnu účasť v súťaži a úspešným riešiteľom z našej školy blahoželáme.