Imatrikulácia 2022

Milou tradíciou v našej škole je, že prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako slávnostný a významný je pre nich aj akt prijatia za „veľkých“ žiakov, čiže imatrikulácia. Dňa 24.11.2022 v DK Devín si prváci spoločne so štvrtákmi pripravili program pre svojich rodičov. Prvákov na začiatok povzbudili žiaci zo 4.C triedy, ktorí si pripravili dve anglické piesne a zaspomínali si „When I was 6 years old“, taktiež recitovali v nemeckom jazyku a žiaci zo 4.B triedy si pripravili spoločnú oslavu „Celebration“. Prváci zložili slávnostný sľub, po ktorom triedne pani učiteľky 1.B a 1.C každého prváčika slávnostne pasovali za žiaka našej školy. Všetkým prvákom želáme veľa zdravia, úsmevov a úspechov v škole.