Imatrikulácia prvákov

Milou tradíciou v našej škole sa stalo, že prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako slávnostný a významný je pre nich aj akt prijatia za „veľkých“ žiakov, čiže imatrikulácia. Aby si naši prváci nemysleli, že ich čaká už len denný rituál sedenia v školskej lavici, štvrtáci si pripravili pre nich slávnostné privítanie do radov žiakov. Prváci  mali svoj veľký deň 9. 11. 2023. Deti ukázali, že sa dokážu aj za pár dní v novej škole naučiť pieseň, zaspievať a zatancovať pred obrovským publikom. Túto slávnostnú atmosféru umocnili  svojím vystúpením nielen prváci, ale aj štvrtáci. Spievali, tancovali, recitovali, ba aj anglické slovíčka odriekali. Všetci spolu si tento večer riadne užili. Usmiati, suverénne odvážni, plní elánu čakali na svoje vystúpenia. Moderátori využili aj ďalšie rekvizity – obrie ceruzky, ktorými  prvákov pasovali do cechu žiackeho. Všetkým prvákom želáme veľa zdravia, úsmevov a úspechov v škole 😊