InTYMYta

V jesenných a zimných  mesiacoch sa u nás v škole, na druhom stupni,  uskutočnili workshopy, ktoré organizovalo združenie InTYMYta. Žiaci sa venovali rôznym témam, ako sú napríklad, puberta, kyberšikana a kyberbezpečie a základy súhlasu.  Workshopy v trvaní 4 vyučovacích hodín prebiehali s dvoma lektorkami, ktorí aktívne deti zapájali, pripravili si pre nich rôzne činnosti a hry. Vo všetkých triedach prebiehala živá diskusia.