Karneval

Fašiangové obdobie je spojené so zábavou a karnevalom. Nebolo tomu inak ani u nás v škole. Dňa 16.2. 2023 bol ten očakávaný deň, kedy deti I. stupňa prežili čarovné popoludnie plné radosti a obohatené o zážitky z karnevalu. Bolo vidieť, že máme tvorivých žiakov a rodičov. Súčasťou karnevalu boli aj športové a zábavné aktivity, taktiež diskotéka 😊