Medzinárodný deň školských knižníc

Slnečné jesenné počasie využili začiatkom októbra, dňa 10. 10. 2023 naši šiestaci a pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa zúčastnili prehliadky historickým centrom pod patronátom Mestskej knižnice. Komentovaná prehliadka s p. Joríkovou ich zaviedla na zaujímavé mieste plné povestí a mýtov o rytieroch, čarodejniciach či figliaroch, ktorým sa nechcelo platiť mestské dane. Ak by ste sa nevedeli, prečo v stene starej radnice je guľa z dela alebo čie zvuky počuť o polnoci z trestajúcej studni na Primaciálnom paláci, smelo sa spýtajte našich šiestakov. Tí to už vedia a určite Vám radi ukážu napríklad aj miesto, na ktorom upálili prvú bosorku Agátu.