Korčuľovanie

Od 6.2. do 17.2.2023 si deti z MŠ formovali pozitívny vzťah k športu a korčuľovaniu v Hockey House. Každý tréning sa začal rozcvičkou formou zábavných hier. Následne sa presunuli na suchý ľad, kde mali prípravné cvičenia a aktivity. Na záver ich vždy čakala zdravá odmena.