Koncoročný výlet 3B, 4C

Naši tretiaci a štvrtáci si posledný týždeň školy spestrili atraktívnou exkurziou a zaujímavým výletom. Počas uplynulých dní navštívili Malokarpatské múzeum v Pezinku, v ktorom spoznali prácu vinárov v minulosti a plavili sa výletnou loďou po Dunaji. Štyri roky spoločného putovania pre štvrtákov ubehli, preto im pani učiteľka pripravila zaujímavý darček na rozlúčku. Prajeme im veľa úspechov a skvelých zážitkov v druhom stupni.