Koncoročný výlet 4.B

So žiakmi 4.B sme navštívili krásnu Skalicu. Počas posledného školského týždňa sme si precvičovali kreativitu a naše zručnosti sa obohatili o nové informácie. Vytvorili sme si pekné darčeky a spoznali vesmír. Užívali sme si posledné dni v škole ako prvostupniari, lebo po prázdninách začíname už ako žiaci na druhom stupni.