MATBOJ 2024

Dňa  15.marca 2024 sa po dlhšom období naša škola opäť zapojila do matematickej súťaže MATBOJ v Mlynskej doline, plnej zložitých logických úloh včlenených do taktickej hry. Družstvo zložené zo siedmakov zo 7. D triedy-Filip Keseli, Antonín Šulovský, Tomáš Turza a Lenny Kollár vo veľmi silnej konkurencii škôl, často špeciálne zameraných na matematiku, obsadili pekné 11.miesto a skončili tak v top prvej tretine výsledkovej listiny. Nabrali vzácne skúsenosti a veríme, že budúci rok si pozíciu ešte zlepšia. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

On 15th of March 2024 after a long break our school took part again in the well- known competition MATBOJ in Mlynská dolina. This competition is famous for a big amount of logical tasks and tactics. Four-membered team of seven-graders from the 7D class- Filip Keseli, Antonín Šulovský, Tomáš Turza and Lenny Kollár -was fighting strongly and bravely for our school and in a big rivalry of schools usually focused on Mathematics, managed to finish in the top third part of the list of the results on the 11th position. Congratulations!