Vtáčia búdka

Naši predškoláci sa postarali o vtáčiky v zime. Najskôr vyrobili búdku a následne pripravili vtáčí puding.