Dychové nástroje v súhre 3r, 4r

Výchovný koncert Dychové nástroje v súhre zaznel v našich školách 24. a 25. októbra 2022. Deti bližšie spoznali drevené dychové nástroje ako fagot, hoboj, priečna flauta, klarinet. Kvinteto doplnil plechový dychový nástroj lesný roh. Počuli sme krásne skladby a nechýbali ani hudobné hádanky.