Nedaj sa, hovor o tom!

Dňa 25.11. 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia: „Nedaj sa, hovor o tom!“, ktoré pútavým spôsobom rieši aktuálnu a stále narastajúcu problematiku šikanovania, rasizmu, sociálnej nerovnosti, fyzického násilia, či kyberšikany. Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva. V predstavení účinkujú moderátor a mladí herci, ktorí hrajú scénky z rozdielnej problematiky šikanovania a prostredníctvom obrazoviek sa divákom prihovárajú známi youtuberi. Pre žiakov je zaujímavé i prekvapivé vidieť ich idoly z iného uhla pohľadu. Súčasťou predstavenia je aj video policajného preventistu kriminality, ktorý ozrejmí trestnoprávnu zodpovednosť za šikanovanie a taktiež sa žiakom prihovára aj hovorca Policajného zboru mjr. JUDr. Michal Slivka. Na konci predstavenia získala škola Certifikát s dôležitými kontaktmi. Práca so silnými emóciami a so známymi tvárami, ktoré posmeľujú obete k rozpoznaniu a riešeniu problému, vytvárajú kombináciu, ktorá zanecháva zážitok a prinúti diváka sa zamyslieť, či priamo konať.  Viac TU: http://www.nedajsa.palaceof.art/