Prinesme viac nemčiny do škôl

„Prinesme viac nemčiny do škôl“ je názov súťaže Nadácie Volkswagen Slovakia, do ktorej sa prihlásila Bianka Rosenbergová z 5.B ZŠ Devín. V tejto súťaži Bianka vyhrala balíček pozostávajúci z vyše 100 rôznych nemeckých kníh, učebníc, či pracovných zošitov, prostredníctvom ktorých chce nadácia pomôcť pri výučbe nemeckého jazyka na základnej škole. Knihy venovala Bianka do knižnice našej školy, kde sú k dispozícii pedagógom a hlavne žiakom, ktorí si nimi môžu rozširovať slovnú zásobu, čítanie s porozumením, vylepšiť pravopis, ale môžu nimi vyplniť aj voľný čas. Bianke za jej podporu ďakujeme a veríme, že knižky prebudia v mnohých žiakoch zvedavosť a motiváciu čítať_po_nemecky.