„No Backpack Day“ v našej škole

Zaujímavým podnetom na zmenu v príprave na bežný školský deň dostali žiaci našej školy 10.10. 2023. Zadanie úlohy bolo, aby nechali školskú tašku doma a aby improvizovali pri náhrade za školskú aktovku. Po príchode do školy im náhrady za školskú tašku vyvolali úsmev na tvári, vzájomne im bolo vtipné ako sa mnohí žiaci danej úlohy zhostili. V čom všetkom si priniesli svoje učebnice, desiatu a ďalšie veci. V tento deň, ktorý sa na celom svete označuje ako “No Backapack Day”, sme si zábavnou formou chceli pripomenúť, že nie každý žiak na našej planéte má prístup k vzdelaniu. Že v rôznych kútoch sveta pre školopovinné deti nie je samozrejmosťou vlastniť krásnu a praktickú školskú tašku a v nej mať každé ráno pripravené učebnice, zošity, trojposchodový peračník, či iné pomôcky. Mnohé deti musia denne dlhé hodiny kráčať pešo do školy a svoje skromné učebné pomôcky si nesú so sebou “iba tak”. Druhou stranou pohľadu bolo poukázať na možnosť darovania už nevyužívanej staršej školskej tašky niekomu inému, komu urobí radosť a pomôže.