Kurz ochrany človeka a prírody

Dňa 16.10. 2022 sa všetci žiaci našej školy vybrali na turistiku a vychádzky do okolia školy. Prváci a druháci navštívili a nakŕmili zvieratká v Mini-Zoo Devín. Vypočuli si zaujímavosti o jednotlivých druhoch vtákov a spoznávali dravce ako voľne lietajú. Tretiaci a štvrtáci sa vybrali na turistiku na vyhliadkovú vežu nad mestskou časťou Devínska Nová Ves, na Devínsku Kobylu. A aj naši druhostupniari regenerovali svoje sily v lone prírody a športovými aktivitami utužovali svoje triedne kolektívy.