Plavecký kurz

Dvakrát v týždni od 2.11. do 14.12. 2022 žiaci 1. a 2. ročníka absolvovali základný plavecký kurz. Konal sa v priestoroch Plaveckej akadémie v Devínskej Novej Vsi pod vedením skúsených inštruktorov. Deti počas celého týždňa zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode. Boli disciplinovaní, snaživí a každý urobil veľa práce. Na konci každý získal Certifikát o absolvovaní plaveckého kurzu. Pred samotnou výukou v bazéne deti absolvovali inštruktáž o dýchaní vo vode, splývaní a o rôznych technikách plávania.