Potvrdenie trvalého pobytu

Ako postupovať k získaniu potvrdenia o trvalého pobytu detí v MČ Devín :

  • Na stránke školy  je uverejnené  tlačivo na potvrdenie trvalého pobytu dieťaťa v MČ Devín
  • Tlačivo je potrebné vyplniť, podpísať a zaslať na referát vnútornej správy Mestskej časti Bratislava – Devín
  • Na e-mailovú adresu: zuzana.vollekova@devin.sk
  • Na jedno tlačivo je možné uviesť aj viac deti (ak je žiadateľom ten istý zákonný zástupca)
  • Ak rodič nemá možnosť žiadosť vytlačiť, je možné vypísať údaje priamo do emailu pani Vollekovej
  • Mestská časť potvrdenie o pobyte dieťaťa zašle elektronicky priamo na sekretariát SZŠ v Devíne
Tlačivo na stiahnutie….