Školský klub detí – január 2023

Po sviatočných a prázdninových dňoch sme sa v januári opäť vrátili do školských lavíc. Znovu sme si krátili naše popoludnia v školskom klube rôznymi zábavnými aktivitami. Perinbaba na seba dala tento rok poriadne dlho čakať. Už sme ani nedúfali, že nám ešte nejaký sneh napadne, nakoniec nám bol dopriaty. Nám teda neostávalo nič iné, len sa poriadne vyšantiť 🙂 Koncom januára sa začalo ochladzovať a deti si pripomenuli pravidlá správania sa na školskom dvore s ohľadom na bezpečnosť hlavne na klzkých povrchoch ako je ľad. Rozprávali sa o tom ako prežíva zimu vtáctvo a o ďalších zvieratách v zime, ktoré potrebujú cez zimu pomoc od človeka. Venovali sa vtákom, ktoré ostávajú počas zimy na Slovensku a ako sa môžu o ne postarať. K zime patrí aj poriadna zimná výbava. Rozprávali sa o ochrane zdravia v zime a dôležitosti správneho oblečenia.