Školský klub detí – december 2022

V decembri si deti užívali krásny predvianočný čas, otvárali okienka adventného kalendára, kde ich prekvapili rôzne aktivity, ale aj sladké odmeny. Čakanie na vianočné prázdniny a Vianoce si deti spestrili vyrábaním vianočných pozdravov a prianí, výrobou rôznych vianočných ozdôb, darčekov či postavičiek so zimnou a vianočnou tematikou.  Deti sa rozprávali a dozvedali o vianočných zvykoch a tradíciách, ale aj o láske, empatii a súdržnosti, ktorá je dôležitá aj v školskom klube detí. Kamarátstva upevňovali rôznymi spoločenskými hrami, vzájomným obdarovávaním sa s vlastnoručne vyrobenými  darčekmi. V súvislosti s blížiacimi sa Vianocami si deti vyrábali svoju vlastnú vianočnú pohľadnicu, ktorú doplnili listom pre Ježiška. Kalendárny rok 2022 sa blíži ku koncu, preto všetkým prajeme krásne strávené vianočné sviatky, plné pohody, pokoja a hlavne zdravia, ktoré vám prajeme aj do nového roka 2023.