Školský klub detí – november 2022

November v ŠKD bol venovaný najmä zdraviu. Deti naberali vedomosti v oblasti zdravej výživy, prevencii chorôb, zdravého stravovania, pohybu a celkovo o zdravom životnom štýle. Inšpirovali sa už aj nadchádzajúcim zimným obdobím. Okrem odpočinku a individuálnych hier si deti počas pobytu v školskom klube rozvíjali svoje vedomosti a zručnosti pri rôznych didaktických a spoločenských hrách. Vo vianočnom tvorení vo sviatočnej nálade pokračovali aj v decembri. Potešili sa očakávanej snehovej nádielke, ktorá ešte viac umocnila ten krásny pocit z očakávania Vianoc.