Školský klub detí – október 2022

Mesiac október bol na aktivity pestrý. Tvorenie deti veľmi baví a tak si vyrábali darčeky pre starých rodičov pri príležitosti úcty k starším. Využili aj prírodný materiál a vytvorili zaujímavé postavičky z lístia, či gaštanov. Aj počasie celkom prialo, v októbri tak mohli popoludnia tráviť vonku. A keď náhodou zaprší, tak v ŠKD sa rozhodne nenudia. Pripravovali si masky na záver mesiaca, ktorý je spätý s Halloweenom. Taktiež si tvorili bohaté jesenné zákutia s odkazom na dôležitosť vitamínov v strave, venovali sa významu zdravej výživy a ochutnávali jesenné plody zo záhrad.