Apríl 2024 v ŠKD

Výchovné aktivity zamerané na rozvoj estetických, telovýchovných, relaxačných a prírodovedných schopností našich žiakov sme v mesiaci apríl prepojili s rôznymi významnými dňami ako Deň narcisov, Deň Zeme a Mesiac lesov. V školskom klube si zahrali intelektuálnu hru Mysteries of Devín. Táto hra je zameraná na rozvoj logického myslenia a taktiky. Deti sa pri nej naučili lepšie spolupracovať a komunikovať, zatiaľ čo sa snažili vyriešiť rôzne hádanky a úlohy. Okrem toho, naše relaxačné aktivity zahŕňajú aj spoločenské hry, hry na koberci, voľné rozprávanie, venovanie sa detským časopisom a kartové hry. Tieto aktivity pomáhajú deťom relaxovať a odpočívať po náročnom školskom dni. Jednou z našich aktivít bolo aj kreslenie erbu rodiny. Deti mali príležitosť prejaviť svoju kreativitu a zároveň sa viac dozvedieť o histórii a tradíciách svojej rodiny. Táto aktivita bola nielen zábavná, ale aj vzdelávacia, pretože deti mohli lepšie pochopiť svoje rodinné korene a dedičstvo. Aktívne sa zapojili do ochrany životného prostredia a kultúrneho vzdelávania. Napríklad štvrtáci študovali japonskú a slovenskú kultúru, čo im pomohlo lepšie pochopiť a oceniť rôznorodosť a bohatstvo týchto kultúr. Zapojili sa do vytvárania “kozmického sveta” a zároveň si upevňovali vedomosti o vesmíre a jeho nekonečnej kráse a zložitosti.