Školský klub detí - september 2022

Po dlhších prázdninách máme za sebou prvý mesiac  nielen škole, ale aj v školskom klube. V septembri nám do školských lavíc zasadli prvýkrát naši prváci. Po prázdninách sa v ďalších triedach zvítali kamaráti, ktorí sa dlhšie nevideli. Stihli sa zoznámiť s novými spolužiakmi, zahrať sa, zašportovať či ukázať svoje pracovné zručnosti. V septembri sa deti v našich oddeleniach ŠKD podieľali na týchto činnostiach: stanovili si pravidlá správania sa v jednotlivých oddeleniach a v jedálni, povedali si ako sa správať pri spoločnom stolovaní. Vyrábali, strihali, lepili, skladali, kreslili z rôznych materiálov, tvorili jesenné stromy, pracovali s listami, športovali, čítali a keď im to počasie dovolilo, trávili veľa času vonku a oveľa viac.