Október v ŠKD

Mesiac október sme začali radostne, lebo počas teplých októbrových dní deti opäť trávili viac času vonku na ihrisku. Na deň ovocia a zeleniny si deti zahrali rôzne hry, hádali hádanky, kde sa venovali tejto téme, kreslili a vystrihovali rôzne hlavolamy s motívom ovocia a zeleniny.  Vyrobili si banány v čokoláde, na ktorých si spoločne pochutnali. Veľkú radosť im urobili knižky od vydavateľstva IKAR. Okrem tematických hier si radi zahrali aj hry na pozornosť a logiku, hru o rozvoji pamäti a kritického myslenia „Nájdi ma a spočítaj ma!“, hru na rozvoj pozornosti „Nájdi slovo“. Október je mesiac úcty k starším, a preto si deti radi spolu vyrobili pohľadnice pre svojich starých rodičov.  Prváci a štvrtáci venovali viac času aj nácviku na Imatrikuláciu prvákov. Vo všetkých oddeleniach sa však najviac v závere mesiaca tešili na Halloween a tiež pár dní voľna a prázdnin.