Školský klub detí – február 2023

Keďže február je posledným zimným mesiacom, v prváckom oddelení si vyrábali ľadových medveďov, tučniakov a ,,zohriali “ sa pri šálke čajíku, či dobrej horúcej čokolády. V oddelení tretiakov si žiaci pomocou stavebnice stavali rôzne stavby a porovnávali ich stabilitu a veľkosť. Každý so žiakov si zvolil inú stratégiu stavania a tvar stavby. Niektoré stavby boli viac stabilné, iní žiaci zase experimentovali. Na záver samozrejme bola najväčšia zábava zbúranie stavby. V oddelení štvrtákov sa venovali enviromentálnym aktivitám a ochrane životného prostredia. Vo všetkých oddeleniach oslávili sviatok sv. Valentína a s láskou vyrábali pohľadnice a darčeky pre najbližších. Február je aj mesiac fašiangov a karnevalov, pani vychovávateľky sa s deťmi rozprávali o fašiangoch a vyrobili si originálne škrabošky. Napokon sa deti dočkali aj naozajstného školského karnevalu, po ktorom sa rozpŕchli užiť si jarné prázdniny.