Slávik 2024

Dňa 02.05.2024 sa v priestoroch školy odspievala spevácka súťaž ľudovej piesne. Vďaka zúčastneným žiakom 1. – 5. ročníka sme opäť oživili slovenskú pieseň. Žiačky Marína Jakubík (2.B) a Zoe Kachútová (5.B) nás idú reprezentovať do okresného kola. Držíme im palce a naozaj sme pyšní na všetkých spevákov.

Zúčastnili sme sa okresného kola súťaže Slávik. Za I. kategóriu našu školu reprezentovala Marína Jakubík z 2.B a za II. Kategóriu Zoe Kachútová. Zoe získala 2. miesto.