Slávik Slovenska okresné kolo

Dňa 26.4.2023 Jerguš Mistrík, 3.B, I. kategória a Zoe Kachútová, 4.B, II. kategória reprezentovali školu v speváckej súťaži Slávik Slovenska. Zoe Kachútová postupuje do krajského kola.