Šaliansky Maťko

Koncom januára sa v našej škole uskutočnila populárna súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Do súťaže sa tento rok zapojili piataci, ktorí si medzi sebou zmerali svoje sily. Výkony žiakov v interpretácii povestí boli mimoriadne vyrovnané a bolo náročné vybrať tých najlepších z najlepších.

Nakoniec sa to podarilo a na prvých troch miestach sa umiestnili:

3. miesto: Ela Nováková

2. miesto: Nina Fabian

1. miesto: Hanka Matejičková

Všetkým umiestneným srdečne blahoželáme a Hanke držíme prsty ďalej v okresnom kole. Pevne veríme, že tradícia tejto súťaže sa u nás zachová čo najdlhšie, a aby každým rokom pribúdalo množstvo šikovných a nádejných mladých súťažiacich.