Zbierame batérie so Šmudlom 1B, 1C

Prváci absolvovali dňa 25.10. 2022 eko-výchovný program spojený so zberom použitých batérií. Ide o projekt spoločnosti SEWA, a.s. a neziskovej organizácie DAPHNE, ktorá zabezpečila eko-výchovnú časť programu.Cieľom projektu je vzdelávať deti v oblasti správneho triedenia odpadov, so zreteľom na použité batérie a viesť ich k správnym návykom pri nakladaní s komunálnymi odpadmi (z domácnosti).

Projekt sa skladá z 2 častí:

a) Deti spolu s neporiadnym Šmudlom museli rozlúštiť záhadu znečistenej vody v susednom lese. Zároveň sa deti dozvedeli ako správne nakladať s odpadmi, špeciálne s použitými batériami, kam ich môžu zahodiť, prečo je dôležité nezahadzovať použité batérie do bežného koša a čo sa dá vyrobiť z druhotných surovín získaných z batérií.

b) Zber batérií – ZŠ dostane zberné nádoby a papierové krabičky „B-boxy“, do ktorých deti zbierajú batérie.