Technické múzeum vo Viedni

Dňa 29.4.2024 žiaci 6. a 7. ročníka navštívili Technické múzeum vo Viedni. Múzeum ponúklo na niekoľkých tematicky rozdelených podlažiach množstvo interaktívnych exponátov na vyjadrenie rôznych zákonov fyziky a na pochopenie princípu fungovania mnohých zariadení okolo nás. Naklonená rovina, kladky, elektrické výboje a zvukové exponáty vyzývali, aby si ich žiaci vyskúšali na vlastnej koži.

Na začiatku boli exponáty ukazujúce zákony fyziky, mechaniky a optiky vrátane optických klamov, potom nasledovali prvé stroje z počiatkov techniky. Ďalší pavilón bol venovaný energii a jej využívaniu, od parných strojov až po jadrovú a solárnu energiu. Nasledovala zbierka najvýznamnejších míľnikov v technike –  parných lokomotív od čias Rakúsko-Uhorska, historických automobilov, napríklad prvý sériovo vyrábaný legendárny automobil Ford model T, motocyklov a lietadiel a vrtuľníkov a lodí až po tie používajúce technológie, ktoré sa budú používať v budúcnosti. Najvyššie poschodie bolo venované dnešnému fenoménu –  komunikácii. Od pošty, cez prvé telegrafy, telefóny rádio a televíziu vrátane živého televízneho štúdia až po prvé mobily a počítače. V poslednej časti sa nachádzala rozsiahla zbierka historických hudobných nástrojov.

Po prehliadke múzea sa žiaci presunuli do záhrady v Schönbrunne, po ktorej sa kedysi prechádzali panovníci ako napríklad Mária Terézia s rodinou alebo cisár František Jozef I. so svojou manželkou Alžbetou Bavorskou, prezývanou Sissi.

Poslednou zástavkou bola výrobňa čokolády v Kittse. Žiaci spoznali spôsob pestovania kakaa a proces výroby čokolády. Navštívili miestnu predajňu, kde nakúpili sladkosti aj pre svojich súrodencov a rodičov.