Vodárenské múzeum

Na čo potrebujeme vodu? Aké funkcie má v prírode? Ako sa máme k vode správať? Na tieto otázky a mnoho ďalších sme našli odpovede vo Vodárenskom múzeu. Interaktívna prednáška vo Vodárenskom múzeu ukázala žiakom z 5.C ZŠ prečo je voda v Dunaji iná než tá, ktorú pijeme, ako sa voda z Dunaja dostane až na najvyššie poschodie v bytových domov, kde sa voda zásobuje, ako funguje čistenie odpadových vôd, a v neposlednom rade prečo by sme mali vodu chrániť.