Všetkovedko - VÝSLEDKY SÚŤAŽE

VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl. Obsahuje otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, informatická, dopravná, hudobná a výtvarná výchova. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 60 žiakov. Najlepší získali titul Všetkovedko, ostatní si odnášajú titul Všetkovedkov učeň.

Súťažilo sa 28. novembra 2023

Na našej škole sa do súťaže zapojilo 60 žiakov: 24 prvákov, 15 druhákov, 13 tretiakov a 8 štvrtákov. Pochvalu si zaslúžia najúspešnejší žiaci v jednotlivých kategóriách:

VŠETKOVEDKO 1 – Titul Všetkovedko sa podarilo získať 8 žiakom

 • Viliam Križan- s počtom bodov 84 získal/-a 1. miesto. 
 • Matej Malinič- s počtom bodov 84 získal/-a 1. miesto. 
 • Igor Maruščák s počtom bodov 79 získal/-a 2. miesto.
 • Oskar Salkovič s počtom bodov 79 získal/-a 2. miesto.
 • Maiia Budnikova –  počtom bodov 77 získal/-a 3. miesto
 • Matej Tüma – s počtom bodov 77 získal/-a 3. miesto.
 • Amia Selma Vlk – s počtom bodov 77 získal/-a 3. miesto.
 • Max Ogurčák – s počtom bodov 77 získal/-a 3. miesto

VŠETKOVEDKO 2 – Titul Všetkovedko sa podarilo získať 5 žiakom

 • Júlia Tonkovičová- s počtom bodov 147 získal/-a 10. miesto.
 • Matúš Andrejšin – s počtom bodov 140 získal/-a 16. miesto.
 • Ester Wiener – s počtom bodov 133 získal/-a 23. miesto.
 • Vivien Greguš – s počtom bodov 128 získal/-a 28. miesto.
 • Marína Jakubík – s počtom bodov 126 získal/-a 30. miesto.

VŠETKOVEDKO 3 Titul Všetkovedko sa podarilo získať 3 žiakom

 • Tereza Krišková – s počtom bodov 196 získal/-a 4. miesto.
 • Veronika Országhová – s počtom bodov 161 získal/-a 34. miesto. 
 • Tereza Kasanová –  s počtom bodov 161 získal/-a 34. miesto.

VŠETKOVEDKO 4 – Titul Všetkovedko sa podarilo získať 3 žiakom

 • Richard Vargončík – s počtom bodov 182 získal/-a 16. miesto. 
 • Zara Ondrišeková – s počtom bodov 168 získal/-a 34. miesto.
 • Tamara Mihaľová – s počtom bodov 156 získal/-a 42. miesto.

Pevne veríme, že v budúcom 16. ročníku sa do súťaže zapojí väčší počet žiakov, ktorí chcú zažiť pocit výnimočnosti. V súťaži budú môcť predviesť svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok. Benefitom pre nich bude nielen hrdý titul, krásny diplom a darček, ale aj hravá príprava na Testovanie 5.

Odkaz na web : https://talentida.sk/vsetkovedko/#vyskusaj-sa