Prijatie, prestup žiaka do ZŠ

Žiadosť o prijatie žiaka do Súkromnej základnej školy v Devíne je potrebné podať osobne, poštou (Kremeľská 2, 84110 Bratislava) alebo emailom (sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk) najneskôr do 30.4.2023.

Prestupové skúšky sa uskutočnia dňa 21.6.2023.

Žiadosť na stiahnutie tu …